Overige informatie

Het team toezicht kinderopvang heeft in januari 2017 een brief naar alle houders gestuurd met daarin informatie over onder andere bekende wetswijzigingen.

Wilt u een kinderopvang starten, dan moet u zich laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Informatie over het opstarten van een kindercentrum en de daarbij benodigde aanvraagformulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De aanvraagformulieren, met de daarbij behorende bijlagen, kunt u bij de gemeente waar u de opvang wilt starten indienen.