Melding doen bij de GGD

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van de kinderopvang. Het is verstandig om dit eerst met het kindercentrum zelf te bespreken. Het kindercentrum kan u namelijk zelf het beste uitleggen wat de situatie is of verbeteringen toepassen. Indien u signalen heeft dat een kindercentrum, een gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan kunt u hiervan een melding doen bij GGD Gooi en Vechtstreek. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.

Anoniem melden

U wilt niet altijd dat het kindercentrum of het gastouderbureau van uw melding op de hoogte is. Bij de GGD kunt u ook anoniem een melding doen. Het kindercentrum wordt niet op de hoogte gesteld van uw identiteit en uw melding zal vertrouwelijk behandeld worden door de GGD. Een anonieme melding kan niet als bron gebruikt worden. Daarom adviseren wij om een openbare melding te doen als de directe veiligheid of gezondheid van kinderen mogelijk in het geding is.

Klachtencommissie

Individuele klachten kunnen wij niet in behandeling nemen. Hiervoor verwijzen wij u naar de klachtenregeling van het kindercentrum of gastouderbureau. Ieder kindercentrum of gastouderbureau heeft een klachtenregeling. Deze bestaat uit een interne en externe regeling. Bij de interne regeling gaat u in gesprek met de leidinggevende of directie en bij de externe regeling legt u uw klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie neer.

Vermoeden van kindermishandeling of misbruik

Als u een vermoeden heeft van mogelijke kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kindercentrum of een gastouder, dan meldt u dit bij de directie van het kindercentrum of het gastouderbureau. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspectie. U kunt zelf ook contact opnemen met de Vertrouwensinspectie. Het telefoonnummer is 0900 - 111 31 11.