Integrale aanpak alcohol jeugd

Te vroeg, te vaak, te veel

Uit een onderzoek van GGD Gooi ​en Vechtstreek uit 2005 bleek dat jongeren in de regio gemiddeld 12,3 jaar waren als ze begonnen met het drinken van alcohol. Ze drinken echter niet alleen te vroeg, maar ook te vaak en te veel.

Inmiddels loopt het project ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’ al een aantal jaren. Met een groot aantal organisaties wordt samengewerkt om het alcoholgebruik onder jongeren terug te brengen. En: met resultaat. De gemiddelde beginleeftijd is gestegen van12,3 naar 12,8 (2009) naar 13,4 jaar (2013). Ook het actuele alcoholgebruik – drinken van alcohol door jongeren onder de 16 jaar in de laatste vier weken - is afgenomen van 49 naar 33 procent.

Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd; integrale aanpak

Uit onderzoek blijkt dat voorlichting alleen weinig zin heeft. Daarom wordt daarnaast ingezet op regelgeving en handhaving. Juist de combinatie van regelgeving, handhaving en voorlichting
is belangrijk voor een effectieve aanpak. De ingang voor interventies zijn de settings waarin jongeren in aanraking komen met alcohol, te weten thuis, school, sportkantines, horeca, evenementen, openbare ruimte en supermarkten. De interventies zijn zowel gericht op de gebruikers: de jongeren, als op de ouders en alcoholverstrekkers: sportkantinewedewerkers, caissières van de supermarkt, horecamedewerkers. Als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, kan het riskante alcoholgebruik van jongeren een halt toegeroepen worden.

Klik hier voor de Factsheet 2015 van Samen aan de slag.

Hersenschade

Het drinken van alcohol brengt vooral op jonge leeftijd behoorlijk wat risico's met zich mee. Puberhersenen ontwikkelen zich tot het 24e jaar. Alcohol verstoort dat proces, wat leer- en geheugenproblemen tot gevolg kan hebben. Door alcoholgebruik ontstaan meer ongelukken en het werkt agressie (in het uitgaansleven, in het verkeer) in de hand. Jongeren die (veel) alcohol drinken hebben vaker onveilige seks of hebben seks tegen hun zin. Ook alcoholvergiftiging (comazuipen) komt regelmatig voor. Jongeren die veel alcohol in korte tijd drinken, kunnen urenlang in coma raken.

Geen alcohol onder de 18 jaar

Met ingang van januari 2014 is de alcoholleeftijd verhoogd en geldt als belangrijkste regel: géén alcohol onder de 18 jaar en vanaf 18 jaar met mate. Deze leeftijdsverhoging is er niet voor niets, namelijk om de gezondheid van jongeren te beschermen. Iedereen wordt dan ook geadviseerd deze leeftijdsgrens na te leven. Daarbij blijkt uit onderzoek dat vooral ouders veel invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kind. Meer info op www.nix18.nl.

Samenwerkingspartners

‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’ is een project waaraan de volgende organisaties meewerken:

 • gemeenten;
 • Jellinek;
 • politie Gooi en Vechtstreek;
 • Voedsel en Waren Autoriteit (VWA);
 • Symfora;
 • scholen;
 • sportverenigingen;
 • welzijnswerk;
 • horeca;
 • supermarkten;
 • Trimbos-instituut.

Meer informatie

Irma Laméris Projectleider 'Samen aan de Slag'
E: i.lameris@ggdgv.nl
T: (035) 692 62 ​15