Ouderonderzoek

GGD houdt telefonisch onderzoek onder ouders van jongeren over alcoholgebruik jeugd

Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van uw kind? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? Dit zijn enkele vragen uit het telefonisch onderzoek dat de GGD in de maand juni houdt onder ouders van 14 t/m 17 jarigen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe ouders tegen het alcoholgebruik van jongeren aankijken en hoe zij hun eigen rol hierin zien. Ongeveer 450 ouders worden in dit kader gebeld. Het onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Met de informatie uit dit onderzoek kan de GGD haar activiteiten en informatie beter afstemmen op de vragen van ouders. In 2014 is een soortgelijk onderzoek door de GGD uitgevoerd. Toen was de respons erg hoog: 80% van de benaderde ouders deed mee. De GGD hoopt dit jaar weer op zoveel medewerking van ouders.

Klik hier voor meer info.