Sportkantines en alcohol

nix18_logoJongeren in de Gooi en Vechtstreek drinken te vroeg, te veel en te vaak.
Ook sportverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van jeugdig en overmatig alcoholgebruik.

“Samen aan de slag“ probeert sportverenigingen hier op verschillende manieren bij te ondersteunen. Op deze pagina vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten.
Voor algemene informatie over Samen aan de slag, bekijkt u de factsheet.

Advies

 • Schenk geen alcohol onder de 18, vraag ID tot 25
  Gebruik de handige NIX18 poster om na te gaan of een klant in de kantine boven de 18 is.
 • Maak regels duidelijk
  Wees duidelijk richting jeugd, ouders en bezoekers over de alcoholregels. Informeer bij de GGD naar beschikbare voorlichtingsmaterialen en/of maak gebruik van de toolbox materiaal.nix18.nl om eigen materiaal met het nix18-logo te maken.
 • Train barpersoneel in verantwoord alcoholschenken
  Organiseer IVA trainingen voor barvrijwilligers; meer info: www.nocnsf.nl of jellinekpreventie,
 • Trainers en coaches van jeugdteams geven het goede voorbeeld;
 • Gebruik alcoholblaastesten bij feesten
  Gebruik bij feesten alcoholtesters om indrinken te voorkomen; De GGD leent kosteloos alcoholblaastesten uit. U kunt via mail bij h.vanochten@jggv.nl een alcoholblaastest aanvragen

Naleving leeftijdsgrens en mysteryshopactie

 • Jaarlijks worden alcoholverstrekkers en dus ook sportkantines bezocht door mysteryshoppers om te monitoren of de leeftijdsgrens voor alcohol wordt nageleefd. D.w.z. geen alcohol onder de 18 jaar.
 • De naleving bij sportkantines is nog matig maar vertoont een stijgende lijn. Uit het onderzoek blijkt dat het al dan niet actief vragen van ID en leeftijd de beste voorspeller is voor goede naleving.
 • Het advies aan sportkantines luidt dan ook: vraag bij verkoop van alcohol onder de 25 jaar altijd naar leeftijd en ID.

Hier vindt u de resultaten van de mysteryshopacties

Korte animatiefilm voor bestuur, kantinemedewerkers en sporters

Wilt u nog eens zien en horen waarom de nieuwe alcoholregels er zijn? Kijk dan naar de korte animatiefilm. Hier wordt in 1,5 minuut op luchtige wijze getoond welke nadelige gevolgen alcoholgebruik onder jongeren heeft en wat de sportvereniging daaraan kan doen.

Meer informatie is te vinden op de website van NOC*NSF. Op deze website kunt u ook de online IVA-training volgen.