Wet en regelgeving

Alcohol is een bijzonder product dat schadelijk kan zijn voor jongeren. Daarom gelden er speciale regels voor de verkoop en het bezit ervan. Deze regels staan beschreven in de Drank- en Horecawet.

Wat zijn de belangrijkste regels uit de Drank- en Horecawet?

  • Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar is strafbaar. Voor jongeren betekent dit dat je vanaf 1 januari 2014 geen alcohol mag kopen als je nog geen 18 jaar bent;
  • Alcohol schenken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap zijn is strafbaar;
  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op straat of in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld op het schoolplein, in een kroeg, winkelcentrum, stationshal, sportkantine of park. De hoogte van de boete is €45,- voor jongeren onder de 16 jaar en €90 voor 16- en 17-jarigen;
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels uit de Drank- en Horecawet. De gemeente heeft hiervoor toezichthouders en Bijzondere Opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst.

Specifiek voor sportverenigingen gelden daarnaast ook de volgende regels:

  • De gemeente stelt de schenktijden voor sportverenigingen vast in een lokale verordening;
  • De gemeente bepaalt óf, en zo ja, hoeveel privéfeesten of bijeenkomsten van persoonlijke aard er jaarlijks bij de sportvereniging mogen worden georganiseerd.