'Voorkom vallen. Beweeg!', project valpreventie

vvb-logoIn Nederland komt iedere 7 minuten een 65-plusser zo ernstig ten val, dat hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. Veel van dit soort valincidenten zijn te voorkomen. In totaal gaat het jaarlijks om 88.000 ouderen, waarvan bijna 3.000 mensen overlijden.

In de regio Gooi en Vechtstreek vallen 13.000 ouderen minimaal eenmaal per jaar. Dat zorgt voor veel pijn en angst. In 2014 werden maar liefst 940 ouderen in de regio opgenomen in het ziekenhuis na een valongeval. Zie Factsheet valongevallen 2014.

Alles bij elkaar leiden valongevallen bij ouderen tot enorme kosten. Alleen al opname en behandeling in het ziekenhuis kosten landelijk 810 miljoen euro per jaar. Elke heupfractuur die wordt voorkomen, bespaart 22.000 euro en veel persoonlijk leed..

vvb-flyerGestructureerde ketenaanpak

Professionals in zorg en welzijn kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de ongevalscijfers. In de regio Gooi en Vechtstreek gaan zij aan de slag met een gezamenlijke ketenaanpak met het project Voorkom vallen. Beweeg!

Voorkom vallen. Beweeg! richt zich op:

  • bewustwording bij professionals, vrijwilligers en 65-plussers met een verhoogd valrisico
  • beter en vroeger signaleren en – waar nodig – een risicoanalyse maken
  • de juiste vervolgstappen (verwijzing of interventie)
  • borging: valpreventie inbedden in het werk van de (zorg)professional

Doelgroepen

De uiteindelijke doelgroep van het project is: 65-plussers met een verhoogd valrisico.

In eerste instantie richten activiteiten zich echter op intermediaire doelgroepen:

Professionals in de zorg

  • thuiszorgmedewerkers (alle niveaus)
  • paramedici: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten
  • medici: huisartsen (en hun praktijkondersteuners)
  • apothekers

Professionals en vrijwilligers in welzijn

  • welzijnswerk: ouderenadviseurs en mensen die ouderenhuisbezoeken doen
  • vrijwilligers van ouderenbonden die ouderenhuisbezoeken doen

In een latere fase zullen ook andere intermediairen en ouderen zelf betrokken worden.

Op de hoogte blijven

Deze webpagina's worden steeds aangevuld met actuele informatie. Maak ook actief gebruik van de Facebookpagina.

Startbijeenkomst

Op donderdag 6 oktober (in de Week van de Valpreventie) was het startsymposium van het project.
Lees het verslag van deze succesvolle middag.

Expertgroep en werkgroep

Om de aanpak te realiseren is vanaf 2015 regelmatig overleg geweest met een expertgroep, bestaande uit professionals: ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, fysio- en ergotherapie, welzijn.
Daarnaast is er een werkgroep ‘Vallen bij ouderen’ waarin een deel van eerdergenoemde professionals zitting heeft.