Voeding en bewegen

Logo Gooi in Beweging

Gooi in Beweging

Integrale aanpak preventie overgewicht bij kinderen van 0-19 jaar

Het aantal kinderen met overgewicht neemt nog steeds toe. Overgewicht wordt vooral veroorzaakt door te weinig bewegen, ongezonde eetgewoonten en/of het ontbreken van het goede voorbeeld in het maken van gezonde keuzes. In de regio Gooi en Vechtstreek is de situatie gunstiger vergeleken met de rest van Nederland en dat willen we graag zo houden!

Het programma Gooi in Beweging heeft daarom als doel:

De jeugd in Gooi en Vechtstreek op gezond gewicht houden

Kinderen met een gezond gewicht voelen zich prettiger. Een gezond gewicht en voldoende beweging bij kinderen geeft bovendien minder kans op ziektes en aandoeningen op latere leeftijd.

Twee lijnen

Om het doel te bereiken kent het programma Gooi in Beweging twee lijnen:

Basisboodschap

Thema:

Ketenaanpak

In 2012 is gestart met het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Sinds die tijd is de ketenaanpak rond een kind met overgewicht al op veel locaties in de regio gerealiseerd. Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd door multidisciplinaire teams. Zo is er een traject-aanpak van een diëtist, fysiotherapeut en orthopedagoog en zijn er samenwerkingsafspraken tussen een oefentherapeut, een diëtist en een psycholoog.

Zie hieronder enkele voorbeelden:

Bussum: Bremstraat Gezond Gewicht
Bussum: Gezond in 3-en
Hilversum: I Like To Move It!
Hilversum: Kinderen in beweging bij Optisport
Hilversum: Vet Cool
Laren: Good4kids!
Weesp: www.pro-fitgooi.nl
Kinderfysiotherapie diëtetiek
SMILE! - Positief beweeg- en leefstijlprogramma

Verslag inspiratiebijeenkomst 29 maart 2016

Ketenflits 0: Ketenaanpak zorgverleners
Ketenflits 1: Film
Ketenflits 2: Netwerkaanpak
Ketenflits 3: Digitale sociale kaart
Ketenflits 4: sport, jeugdsportfonds en apps
Ketenflits 5: Begin bij de BOFT
Ketenflits 6: Het vervolg, nu bent u aan zet!

Meer informatie

Brigit Hamburg
Programmaleider 'Gooi in Beweging'
E: b.hamburg@ggdgv.nl
T: (035) 692 62 23