Over de GGD

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is de verbindende partij in het bevorderen van de publieke gezondheid en een veilige leefomgeving. Hoe doet de GGD dat voor de inwoners van de regio?

De inwoners van de regio kunnen bij de GGD terecht voor onder andere:

  • vragen op het gebied van gezondheid en leefstijl;   
  • het signaleren en bestrijden van tuberculose, infectieziekten en seksueel overdraagbare aandoeningen;
  • reisvaccinaties en -advies;
  • geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Ook achter de schermen wordt veel werk verzet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugdringen van het overmatig alcoholgebruik bij jongeren en het stimuleren van gezond gewicht bij de jeugd. Ook ondersteunt de GGD de scholen, gemeenten en andere organisaties bij hun gezondheidsbeleid en hun activiteiten. De GGD voert ook het toezicht uit op de kinderopvang en peuterspeelzalen.

Missie

GGD Gooi en Vechtstreek is een actieve organisatie binnen de openbare gezondheidszorg, die:

  • Reageert op (gezondheids)ontwikkelingen in de omgeving.
  • Oog heeft voor haar klanten.
  • Haar aanbod onderbouwt, legitimeert en afstemt op de vraag.
  • Een goed netwerk binnen het veld ontwikkelt, gericht op samenwerking en afstemming.