HKZ-certificatie

GGD Gooi en Vechtstreek is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dat houdt in dat de GGD een kwaliteitsmanagementsysteem heeft ontwikkeld, waarin alle processen die zij uitvoert, beschreven zijn.

Het HKZ-keurmerk geeft aan dat aan alle voorwaarden voldaan is om optimale zorg te kunnen leveren. Daarbij altijd rekening houdend met de klant.

De eisen die aan het kwaliteitsmanagementsysteem worden gesteld, komen vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid. Deze eisen zijn vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het HKZ-keurmerk betekent dat de GGD:

  • De zaken intern goed op orde heeft.
  • De klant principieel centraal stelt.
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren.
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, bezoek dan de HKZ-website.