Jeugdgezondheidszorg wordt Jeugd en Gezin

Vanaf 1 januari 2016 is de jeugdgezondheidszorg afgesplitst van de GGD en binnen de Regio als Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek een zelfstandige organisatie geworden.

Jeugd en Gezin

Alle informatie van Jeugd en Gezin vindt u op www.jggv.nl