Klachten

Informatie over wat kunt u doen als u niet tevreden bent met de dienstverlening van de GGD

Het is voor GGD Gooi en Vechtstreek belangrijk dat klanten tevreden zijn. Ons streven is dan ook u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent. U kunt dit kenbaar maken door bij ons een klacht in te dienen. Door uw klacht helpt u ons onze werkwijzen nog eens kritisch te bekijken en mogelijk te verbeteren, zodat deze klacht in de toekomst voorkomen kan worden.

In onze folder 'Klachten? Zeg het de GGD!' kunt u alles lezen over onze klachtenprocedure.

U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier op deze site.

ombudsmanKlachten dient u altijd eerst in te dienen bij onze organisatie zelf. De nationale ombudsman biedt in laatste instantie een mogelijkheid tot toetsing.
De nationale ombudsman gaat altijd na of u gebruik hebt gemaakt van onze klachtenregeling. Heeft u dat niet gedaan dan verwijst hij u terug. Meer informatie vindt u op www.nationaleombudsman.nl.

Vragen en informatie

Indien u vragen hebt over het invullen van het klachtenformulier of nadere informatie wilt over de klachtenprocedure, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator:

GGD Gooi en Vechtstreek
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 251
1400 AG Bussum

Telefoon: (035) 692 62 22

Bezoekadres:
Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Downloads