Meldcode huiselijk geweld

GGD Gooi en Vechtstreek werkt conform de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Per 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Ook GGD Gooi en Vechtstreek heeft een code vastgesteld en geïmplementeerd onder de medewerkers.

Algemene informatie vindt u op www.meldcode.nl.

Voor onze meldcode klikt u hier.

Voor meer informatie over het gebruik van de code in onze organisatie kunt u tijdens werkdagen van 8.30-17.00 uur terecht bij: