Tekort aan Hepatitis A vaccin

Publicatiedatum: 17 Jul 2017 Trefwoord(en): ggd

Op reis

Momenteel is er een tekort aan hepatitis A vaccin in Europa. Dit komt door een grote vraag naar het vaccin; er is meer vraag naar vaccin dan dat er wordt geproduceerd. Om de beperkte voorraad hepatitis A vaccin zo effectief mogelijk in te zetten, is het advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering en het RIVM aan alle reizigersadvies- en vaccinatiebureaus zo zuinig mogelijk met de nog aanwezige hepatitis A vaccins om te gaan. De vaccins die nog op de markt zijn worden gegeven aan mensen die het hoogste risico lopen.

Herhaling

Gezien het grote tekort  in heel Europa, is de LCR indicatie voor hepatitis A vaccinatie tijdelijk herzien aan de hand van de meest recente epidemiologische informatie. De eerste hepatitis A biedt 1 tot 3 jaar bescherming bij een reiziger met een normale afweer. Voor de bezoekers die uitsluitend voor een herhaling komen wordt gevraagd om later in het jaar te informeren of het hepatitis A vaccin weer op voorraad is, gezien de noodzaak nu niet aanwezig is deze vaccinatie ter herhalen.

We verwachten dat het hepatitis A-vaccin eind 2017 weer normaal verkrijgbaar is in Nederland.

Meer informatie