Zeer giftige paddenstoel

Publicatiedatum: 23 Aug 2017 Trefwoord(en): ggd

Groene KnolamanietWandelaars hebben langs de  weg rondom de buitengracht van Naarden-Vesting de giftige Groene Knolamaniet aangetroffen. Deze paddenstoel is zeer giftig voor mens en dier. 

De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst. U wordt aangeraden de paddenstoelen niet aan te raken of te plukken en honden aangelijnd te houden. 
Wie van de Groene Knolamaniet eet, kan overlijden. Het gif in de paddenstoel tast lever en nieren aan.

De paddenstoel steekt voornamelijk vanaf april tot en met oktober de kop op aan de stammen van loofbomen als eiken en kastanjes.