Actieve organisaties

Iedere organisatie die daadwerkelijk positieve gezondheid omarmt en er in de eigen organisatie mee aan de gang gaat, kan meedoen aan het netwerk positieve gezondheid regio Gooi en Vechtstreek.

Organisaties uit de regio die actief met positieve gezondheid aan de gang gaan

Irma Laméris Robin de Ruiter Sanne Bosboom Tineke Bouchier Nicolien Bezemer Tine Hoofd Diana van Vessem Lisa Tober Resi Voorwinden

Klik op een logo om de contactpersoon een e-mailbericht te sturen.

Contactpersoon Huisartsenpraktijk Hilversum Noord: Regina Blom


GGD over Positieve Gezondheid

René Stumpel, directeur Publieke Gezondheid van GGD Gooi en Vechtstreek, licht het concept Positieve Gezondheid toe.


Tergooi over Positieve Gezondheid

Bij Tergooi staan de vragen en behoeften van alle mensen in de Gooi en Vechtstreek centraal. Die liggen traditioneel op het gebied van behandeling en zorg bij klachten of ziekte, maar de laatste tijd ook steeds meer op het gebied van gezondheid, een gezonde leefstijl en een goede kwaliteit van leven. Onze focus verschuift van ziekte naar gezondheid.

Hoe kunnen we mensen uit de regio juist zo lang mogelijk buiten het ziekenhuis houden? Met dit in het achterhoofd hebben we in 2015 de Gezondheidsstudio gelanceerd. Met de Gezondheidsstudio wil Tergooi de gezondheid in de regio bevorderen door de aanwezige kennis niet alleen in te zetten om mensen beter te maken, maar om mensen in de regio ook beter te houden en bewuster om laten gaan met hun gezondheid.

Tergooi wil graag een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van het leven. We omarmen daarom ook het concept van Positieve Gezondheid. Tergooi en de Gezondheidsstudio hebben samen met GGD Gooi en Vechtstreek en Izovator het initiatief genomen om in onze regio verder invulling te geven aan het concept Positieve Gezondheid. Door een regionaal netwerk te creëren waar mensen en organisaties hun krachten op het gebied van gezondheid kunnen bundelen.

Tergooi is meer dan een huis voor zieken en wil van waarde zijn voor onze medewerkers, de zorgprofessionals, de mensen uit de regio en de samenleving.

Ruurd Jan Roorda
Voorzitter raad van bestuur Tergooi


Hilverzorg over Positieve Gezondheid

Ben Hammer, Raad van Bestuur Hilverzorg, aan het woord over waarom Hilverzorg graag aan de gang gaat met het nieuwe concept positieve gezondheid van Machteld Huber.