Bijeenkomsten en activiteiten

Inspiratie- en werkbijeenkomsten regio Gooi en Vechtstreek

De inspiratie- en werkbijeenkomsten in 2016 zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord Holland.

Een van de doelen van het netwerk is organisaties en medewerkers inspireren om aan de slag te gaan met positieve gezondheid. Hiertoe organiseren we diverse bijeenkomsten.  Wilt  u ook een bijeenkomst in uw gemeente en/of voor uw medewerkers? Neem dan contact op met Irma Laméris, i.lameris@ggdgv.nl, tel. (035) 692 62 15.
 

 • Presentatie Huizermaat (15 juni 2017) 
  Bijeenkomst voor eerstelijns professionals van Gezondheidscentra Huizermaat. Een inspiratieavond rondom positieve gezondheid met regionale voorbeelden en gesprek over toepasbaarheid in de eerstelijns.
 • Inspiratiebijeenkomst van Zorgverandert i.s.m. Machteld Huber ( april 2017) Inspiratiebijeenkomst over positieve gezondheid voor brede doelgroep
 • Werkbijeenkomst St. Casa Cura, Huisartsengroep Hilversum centrum en partners ( maart 2017)
  Aan de slag met Positieve Gezondheid, met Chantal Walg. Voor professionals en vrijwilligers van de nulde en eerste lijn van netwerk van Casa Cura.
 • Werkbijeenkomst Gooise Meren (november 2016)
  Aan de slag met Positieve Gezondheid, met Chantal Walg. Voor professionals en vrijwilligers van de nulde en eerste lijn in Gooise Meren en de gemeente (uitnodiging).
 • Inspiratiebijeenkomst en workshop MEE Midden Nederland (september 2016)
  Inspiratiebijeenkomst over Positieve Gezondheid voor medewerkers van MEE en workshop Aan de slag met positieve gezondheid voor een deel van deze medewerkers.
 • Werkbijeenkomst netwerk Goed en Gezond Leven (mei 2016)
  Aan de slag met positieve gezondheid met de deelnemers van het Netwerk Goed en Gezond Leven in de regio Gooi en Vechtstreek.
 • Inspiratiebijeenkomst managers van gemeenten en zorgorganisaties (januari 2016)
  Inspiratiebijeenkomst met Chantal Walg over Positieve Gezondheid voor beleidsmedewerkers en managers van gemeenten en zorg en welzijnsorganisaties van de regio Gooi en Vechtstreek. Klik hier voor het verslag.
 • Inspiratiebijeenkomst bestuurders van gemeenten en zorgorganisaties (oktober 2015)
  Inspiratiebijeenkomst met Machteld Huber over Positieve Gezondheid bestuurders van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties van de regio Gooi en Vechtstreek. Klik hier voor het verslag.
 • Inspiratiebijeenkomst bestuurders van gemeenten (juni 2015)
  Bijeenkomst ‘Investeren in gezondheid loont!’, voor bestuurders van gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek. Klik hier voor het verslag.

Aan de slag met positieve gezondheid in de praktijk

 • Pilot Praatplaat Positieve Gezondheid (2017)
  Professionals bij de gemeente Hilversum, Casa Cura en Hilverzorg gaan in gesprek vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Dat doen ze aan de hand van een praatplaat. Deze praatplaat is in het voorjaar van 2017 ontwikkeld met regionale partners. De pilot loopt tot oktober 2017. Daarna worden de resultaten bekend gemaakt en de praatplaat beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden. Meer informatie: Irma Lameris i.lameris@ggdgv.nl

 • Hilverzorg aan de slag met Positieve Gezondheid (2016-2017)
  Hilverzorg neemt deel aan het landelijk project onder leiding van Vilans, gericht op implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk van de ouderenzorg.
 • Dialoog met ouderen in Gooise Meren (november 2016)
  Pilot: een focusgroep met ouderen over Positieve Gezondheid van Zorgverandert, i.s.m. de gemeente Gooise Meren en Amaris.