Introductie Positieve Gezondheid

Waarom Positieve gezondheid?

Het concept ‘Positieve gezondheid’ is een kans om breder te kijken naar ziekte, gezondheid en preventie voor onze inwoners. Het sluit aan bij de omslag naar gezondheid en gedrag en bij de omslag van systeem naar bedoeling. Het is een concept dat een gezamenlijke taal mogelijk maakt van inwoners, organisaties en gemeenten. Het bevorderen van veerkracht en eigen regie van inwoners sluit naadloos aan bij de transities en transformatie binnen het sociaal domein. Het concept past bij de wens om te komen tot een Gezonde en Vitale regio. Doel is het bevorderen van de veerkracht en eigen regie op gezondheid/welbevinden van inwoners.  

Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. Het is een term die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het afwezig zijn van ziekte. Het biedt daarmee een alternatief voor de huidige definitie van gezondheid van de WHO. Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin.

Kansen

 • De mens staat centraal.
 • Het concept benadrukt het ‘potentieel’, niet wat er niet meer gaat.
 • De focus op ‘gezondheid’ in plaats van op ziekte helpt beleidsmakers en politici anders te denken en het aanbod beter aan te laten sluiten bij de vraag.

Uitdagingen

 • Meetbaar maken positieve gezondheid.
 • De complexiteit van het brede begrip hanteerbaar maken.

Het concept onderscheidt zes dimensies van gezondheid:

 • lichaamsfuncties
 • mentale functies en -beleving
 • spiritueel/existentiële dimensie
 • kwaliteit van leven
 • sociaal maatschappelijke participatie
 • dagelijks functioneren

positieve-gezondheid

De essentie van het concept is om mensen in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun proces. Dit geldt zowel voor zieken als gezonden. Ook is er aandacht voor sociale en fysieke factoren die bevorderen dat iemand het vermogen (‘ability') heeft die kracht te ontwikkelen. Een belangrijk aanknopingspunt voor aandacht voor de niet-medische (o.a. sociale) domeinen, is om gezondheid niet te beschouwen als een doel op zich, maar als een middel ‘opdat mensen ‘hun ding’ kunnen doen, namelijk dat wat hun leven zin geeft. Leidend is het ‘wat kan je wel’-principe en ‘wat heeft voor jou betekenis, wat wil je?’. Motivational interviewing helpt goed bij het vinden van wat betekenis geeft.