Positieve gezondheid in de regio Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek hebben de GGD, iZovator en (Gezondheidsstudio van) Tergooi het initiatief genomen om een regionaal netwerk positieve gezondheid te vormen. Iedere organisatie die daadwerkelijk positieve gezondheid omarmt en er in de eigen organisatie mee aan de gang gaat, kan meedoen.

Organisaties die inmiddels actief zijn in de regio

Missie

Als Netwerk Positieve Gezondheid willen we een beweging op gang brengen waarbij in 2020 alle betrokken organisaties , professionals en burgers in de regio denken en werken vanuit positieve gezondheid en de zes dimensies. De eigen regie en mogelijkheden van mensen staan daarbij centraal. Niet het systeem van wet-, regelgeving en financiering, het zorgstelsel, maar de bedoeling moet het vertrek- en eindpunt zijn van wat we noemen gezondheidszorg! Waarom doen we wat we doen? Willen we met de gezondheidszorg niet juist de gezondheid bevorderen?
Positieve Gezondheid betekent: Focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar hoe we zo gezond mogelijk kunnen blijven. En in het geval van ziekte, kijken naar wat iemand wel kan in plaats van niet kan. Om gezondheid van mensen op een positieve manier te beïnvloeden, is het belangrijk dat zij invloed hebben op zowel fysieke, emotionele als sociale uitdagingen van het leven.

Wat doen we?

  • Agendasetting, zodat meer organisaties aansluiten en de inwoners benaderen vanuit Positieve gezondheid
  • Agendasetting bij de inwoners
  • Netwerk vormen en delen van ervaringen/successen: hoe kan je de veerkracht en eigen regie van inwoners versterken

Het netwerk is als het ware een zelfsturend team dat elkaar inspireert, stimuleert en ondersteunt bij initiatieven op het gebied van Positieve Gezondheid. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd bedoeld voor het halen en brengen van inspiratie en ideeën.

Uitgangspunt

Organisaties gaan zelf aan de slag om hun cliënten te ondersteunen vanuit de invalshoek van positieve gezondheid.