Algemene voorwaarden

Recht op zorg

Het consultatiebureau is vrijwillig, maar in de wet is vastgelegd dat ieder kind er recht op heeft. Dus als je besluit om er geen gebruik van te maken, zullen we je af en toe toch vragen om dit alsnog te doen. Ook brengen we de huisarts van je besluit op de hoogte.

Dossier

Om de ontwikkeling en gezondheid van je kind goed te kunnen volgen, registeren we informatie in een (digitaal) dossier. Deze gegevens worden alleen bekeken door medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor je kind. Wil je het dossier inzien? Dan kun je daar een afspraak voor maken.

Verhuizen

Als jullie naar een andere regio verhuizen of voor langere tijd naar het buitenland gaan, horen wij dat graag. Zo nodig kunnen wij het dossier van je kind doorsturen naar een ander consultatiebureau.

Privacy

Voor goede zorg is het soms nodig om informatie uit het dossier uit te wisselen met andere professionals, bijvoorbeeld met de huisarts, de school of een andere hulpverlener. Dat doen we volgens wettelijke richtlijnen en uiteraard bij voorkeur met je toestemming. Voor het omgaan met deze gegevens hebben wij een privacyreglement opgesteld.

Verwijsindex

Wij gebruiken de Verwijsindex om in contact te komen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij een kind of gezin. Zo kunnen we de zorg beter op elkaar afstemmen. Meer informatie hierover vind je in de folder Verwijsindex.

Meldcode

Als onze medewerkers vermoedens hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, werken zij volgens de landelijk verplichte Meldcode. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige zal de zorgen met je bespreken, zo nodig hulp organiseren en eventueel Veilig Thuis raadplegen.

Klachten

Wij doen ons best om de zorg voor je kind zo goed mogelijk aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Praat er dan over met de betreffende medewerker zodat we kunnen proberen om er iets aan te doen. Is de klacht niet opgelost, neem dan contact op met het management. We hebben hiervoor een klachtenreglement.

Uw mening telt

Regelmatig peilen wij met behulp van vragenlijsten wat ouders vinden van onze zorgverlening. Wij horen graag je mening, dus het zou fijn zijn als je meewerkt aan zo’n klantenpeiling.