Gezin

Opvoeden

Opvoeden is een uitdagende en inspirerende opdracht waar elke ouder voor komt te staan. Wat is het geheim van een goede opvoeding?

Ouderschap

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden. Je relatie verandert. Als je een baan hebt, moet je de zorg voor je kind combineren met je werk. En je vraagt je misschien af hoe je je sociale contacten kunt bijhouden of hoe je je financiële zaken regelt. Wat betekent het ouderschap voor jou?

Rouw

Het is niet te voorkomen dat je in je gezin ooit te maken krijgt met het overlijden van een geliefd persoon. Het is belangrijk dat je kind, maar ook jullie als ouders, dan de mogelijkheid krijgt om te rouwen. Rouwen gaat namelijk niet vanzelf en iedereen doet het op zijn eigen manier.

Scheiding

Als je gaat scheiden heeft dat grote invloed op het leven van jezelf, je partner en je kind. Er verandert veel, maar jullie blijven samen de ouders van je kind. Wat heb je zelf daarbij nodig en hoe kun je je kind hierin ondersteunen?

Schokkende gebeurtenis

Helaas komt het regelmatig voor dat kinderen te maken krijgen met een schokkende gebeurtenis. Bijvoorbeeld het overlijden van een medeleerling of leerkracht, maar ook geweld of dreiging in de buurt of op school. Hoe kun je je kind dan opvangen en begeleiden bij de verwerking?