Extra aandacht voor een kind

Jeugd en Gezin werkt graag samen met andere professionals in de regio Gooi en Vechtstreek. Vooral als een kind of gezin wat extra aandacht nodig heeft.

Afspraak aanvragen

Als professional kun je (met instemming van ouders en/of het kind) altijd een extra afspraak aanvragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Dat kan voor elk kind in de leeftijd van 0-18 jaar. Zelfs in de prenatale periode. Bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn over de groei, ontwikkeling, opvoeding, omgeving of het gedrag. 

Je kunt hiervoor contact opnemen met de medewerkers uit jouw werkgebied. Ook kun je gebruik maken van onderstaande aanvraagformulieren.

Consultatie en overleg

Voor de afstemming van de zorg rondom een kind of gezin werken wij graag mee aan consultatie, collegiaal overleg, multidisciplinaire overleggen (MDO’s), Zorg Advies Teams (ZAT’s) en/of rondetafelgesprekken.

Ook hiervoor kun je rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers uit jouw werkgebied