Leerplicht en kwalificatieplicht

Een diploma verhoogt de kans op een leuke baan. De leerplichtwet bepaalt dat je vanaf je 5e tot je 18e verjaardag naar school moet. Jongeren zijn leerplichtig tot en met 16 jaar, daarna begint de kwalificatieplicht tot het moment waarop een leerling 18 wordt of een startkwalificatie heeft behaald. Een startkwalificatie is een havo, vwo of minimaal een mbo niveau 2 diploma.

Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. Naast het recht op onderwijs is de leerplicht ook een verplichting tot het volgen van onderwijs. Jongeren zijn verplicht om op een school ingeschreven te staan en deze ook daadwerkelijk te bezoeken.

Verzuimt een leerling? Dan is de school verplicht om het verzuim te melden bij het RBL. De leerplichtambtenaar begeleidt de jongeren weer terug naar school. Als het nodig is maakt de leerplichtambtenaar een (Halt) proces-verbaal op of wordt jeugdhulpverlening ingeschakeld.