RMC

RMC is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Wanneer een leerling stopt met school en geen startkwalificatie heeft, krijgt het RBL hiervan een melding. De consulent van het RBL begeleidt hen dan terug naar school en stimuleert de jongere om alsnog een startkwalificatie te behalen. RMC werkt hierbij nauw samen met de onderwijsinstellingen en organisaties in de regio.