Verlof

De leerplichtwet kent geen ‘snipperdagen’. Vakanties, uitstapjes of andere activiteiten met leerplichtige kinderen dienen in de schoolvakanties gepland te worden. Toch kent de leerlichtwet een aantal uitzonderingen die het mogelijk maakt om verlof aan te vragen.