Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin risicosignalen worden afgegeven door instanties. Dat zorgt ervoor dat hulpverleners, scholen en begeleider elkaar makkelijk kunnen vinden. Kinderen die hulp nodig hebben worden zo tijdig opgemerkt. Ook de leerplichtambtenaar doet een melding in de verwijsindex over uw zoon/dochter als dat nodig is. Dit signaal betreft alleen naam en adresgegevens, geen inhoudelijke informatie. Als meerdere professionals een signaal hebben afgegeven over hetzelfde kind krijgen zij daarvan onderling bericht. Zij kunnen dan in overleg met de ouders en/of jongere de zorg nader afstemmen.

De gemeenten en een groot aantal andere organisaties in Gooi en Vechtstreek, waaronder de GGD, hebben een samenwerkingsconvenant afgesloten voor het gebruik van de Verwijsindex.

De folders met informatie voor jongeren en ouders vindt u hier.