Agenda

Via Samenkracht! vraagt de Regio inwoners hun ervaringen in te brengen. Dat levert belangrijke informatie op. Over wat goed gaat en wat beter kan. En natuurlijk is er ruimte om ideeën te delen. 

Er worden bijvoorbeeld testsessies, groepsgesprekken of een ontmoeting met een wethouder georganiseerd. Om mee te doen aan Samenkracht! nodigt de Regio inwoners gericht uit. Dit is vaak direct verbonden aan een lopend project of een actueel thema.‚Äč

Datum Onderwerp
12 februari 2018

Leerlingenvervoer
Doelgroep: ouders die gebruik maken van leerlingenvervoer voor hun kind(eren)

Regio Gooi en Vechtstreek wil graag de ervaringen van ouders weten als het gaat om het gebruik van leerlingenvervoer voor hun kind(eren). Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van het leerlingenvervoer? 

In 2018 wordt het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Omdat we de aanbesteding zo goed mogelijk willen laten aansluiten op de wensen en aanbevelingen van ouders gaan we bij deze Samenkracht bijeenkomst in gesprek met elkaar hierover. De aanbevelingen kunnen we dan meenemen voor het programma van eisen van de aanbesteding.

17 januari 2018

Feedback op dienstverlening opvoedondersteuning Jeugd en Gezin
Doelgroep: ouders die opvoedondersteuning krijgen van Jeugd en Gezin

Jeugd en Gezin wil weten wat de ervaringen van ouders zijn die opvoedondersteuning krijgen. Hoe gaat de dienstverlening? Wat gaat goed? Welke verbeterpunten zijn er?

22 januari 2018

Pleegzorg in regio Gooi en Vechtstreek
Doelgroep: pleegouders die in de regio Gooi en Vechtstreek 1 of meerdere kinderen opvangen. Kan bestandspleegzorg zijn, maar ook netwerkpleegzorg.

Dit is een vervolg op een eerdere bijeenkomst over pleegzorg.

Thema's

Continuïteit en stabiliteit
Wat heeft u nodig om goed voor uw pleegkind te kunnen zorgen? En wat is er voor nodig om dit langere tijd te kunnen doen?

Ondersteuning
Hoe ervaart u als pleegouder de ondersteuning vanuit de pleegzorgorganisatie? En welke andere vormen van ondersteuning zijn belangrijk? Wat werkt goed, en wat zou u graag nog meer willen? Wat kunnen gemeenten hier in betekenen?

Samenwerking en communicatie
Met welke partijen heeft u als pleegouder veel te maken? Hoe wordt u betrokken bij beslissingen over uw pleegkind? Is de positie van pleegouders voldoende duidelijk?

 

Na januari vinden ook bijeenkomsten plaats. Er komen onder andere activiteiten op het gebied van alcoholpreventie en jeugd, doelgroepenvervoer, ontwikkeling thuis- en verpleeghuiszorg en bescherming en opvang.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar: samenkracht@regiogv.nl.