Agenda

Woensdag 2 november 2016 van 17.30-20.00 uur

Plenaire bijeenkomst Samenkracht!

Jaarlijks vinden er twee plenaire bijeenkomsten plaats waarbij alle deelnemers van Samenkracht! (cliëntenraden, adviesraden en belangenorganisaties die te maken hebben met het sociaal domein) samenkomen. Allereerst om elkaar te ontmoeten, maar óók om met elkaar te praten over onderwerpen waarbij Samenkracht! actief betrokken is. U bent van harte welkom!

Locatie: Burgemeester de Bordesstraat 80 te Bussum.


Maandag 12 juni 2017 van 17.00 - 20.00 uur

Netwerkbijeenkomst met als thema: zelfredzaamheid: ideaal of illusie?