Agenda

Via Samenkracht! vraagt de Regio inwoners hun ervaringen in te brengen. Dat levert belangrijke informatie op. Over wat goed gaat en wat beter kan. En natuurlijk is er ruimte om ideeën te delen.

We organiseren bijvoorbeeld testsessies, groepsgesprekken of een ontmoeting met een wethouder. Om mee te doen aan Samenkracht! nodigt de Regio inwoners steeds gericht uit. Dit is meestal direct verbonden aan een lopend project of een actueel thema.

Ook in deze periode zijn er diverse bijeenkomsten en activiteiten gepland:

WMO-taxipas en leerlingenvervoer


November 2017*

  • Drie bijeenkomsten over de Wmo-taxipas in Wijdemeren, Huizen en Muiden
  • Een bijeenkomst leerlingenvervoer, Bussum

    *Dit zijn besloten bijeenkomsten waarvoor deelnemers een uitnodiging ontvangen.

Pleegzorg


December 2017

  • 11 december 19:30-21:30 uur bijeenkomst voor pleegouders (uitnodigingen via aanbieders van pleegzorg in de regio)

Meer weten? Bijvoorbeeld over de thema’s en activiteiten van Samenkracht!, stuurt u dan een mail naar samenkracht@regiogv.nl.