Urgentiebureau

In de 7 regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek bestaat de mogelijkheid om met voorrang voor een woning in aanmerking te kunnen komen door middel van een urgentieverklaring. Woningzoekenden met zo’n verklaring kunnen met voorrang op een woning reageren via WoningNet.

U komt alleen in aanmerking voor een urgentie als uw probleem valt onder de urgentiecriteria, u moet dan wel voldoen aan de randvoorwaarden. Dat wil zeggen dat uw woonsituatie snel moet veranderen, omdat uw persoonlijke veiligheid en gezondheid in gevaar zijn. Lees meer over de randvoorwaarden en urgentiecriteria in de Toelichting Urgentie.

Het regionale urgentiebureau Gooi en Vechtstreek neemt de urgentieaanvraag in behandeling nadat de behandelingskosten én het aanvraagformulier zijn ontvangen. Een onafhankelijke urgentiecommissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente, dat de uiteindelijke beslissing neemt.