2018 in tweets

voor inwoners, met gemeenten

Publicatiedatum: 31 december 2018

Een jaar waarin de woorden duurzaam en circulair in veel onderwerpen terug te vinden was. In maart traden nieuwe raadsleden en bestuurders aan en de kaarten werden opnieuw geschud. De eerste grote stappen werden dit jaar gezet naar een rookvrije generatie. De uitrol van de GAD containers leidde ertoe dat onze inwoners massaal aan de bak gingen om hun afval te scheiden. In 2018 werd de eerste groep kinderen gevaccineerd tegen meningokokken. Het was ook het jaar met veel aandacht voor het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kunst en cultuur waren te vinden op verschillende podia.
Dit was het jaar waarin veel mogelijk werd gemaakt vanuit de gedachte dat we, samen met gemeenten en onze partners, altijd het verschil willen maken voor onze inwoners.

Met een selectie uit onze tweets in 2018 sluiten we het oude jaar af en zien we uit naar het nieuwe.

Het jaar 2018 in tweets

Meer nieuws

Al het nieuws