voor inwoners, met gemeenten

Basisschool Groen van Prinsterer start proef gescheiden inzamelen

Publicatiedatum: 3 november 2015

Wethouder van Hilversum, Nicolien van Vroonhoven heeft op vrijdagmorgen 30 oktober het startsein gegeven aan de proef gescheiden afvalinzameling op de Christelijke Basisschool De Groen van Prinsterer in Hilversum. Samen met directeur Helma de Haan verrichtte zij de openingshandeling.

Door ook het afval op de school en de BSO apart te houden willen de gemeente, de Groen van Prinsterer en de GAD kinderen meenemen in duurzaamheid, afvalscheiding en hergebruik. Ter ondersteuning heeft de GAD een lespakket ontwikkeld dat de docenten kunnen gebruiken om duidelijk te maken waarom het belangrijk is om afval gescheiden in te zamelen. De kinderen zijn enthousiast en willen graag meedoen!

Naast de CBS De Groen van Prinsterer zijn er meer scholen die aan deze proef gaan meedoen. Ieder op een eigen wijze, maar allen met het doel betere scheiding op school en bewustwording creëren bij leerlingen en hun ouders over hergebruik, scheiding en het nut ervan.

Van afval naar grondstof
Door de gemeenten in Gooi en Vechtstreek wordt in de regio onderzocht hoe bewuster omgegaan kan worden met afval en meer hergebruik kan worden bewerkstelligen. Dit onder de noemer ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG). Om de boodschap van afval naar grondstof thuis en buitenshuis zo goed mogelijk op de kaart te zetten, is onder andere de proef gescheiden afvalinzameling basisscholen opgezet.

Meer nieuws

Al het nieuws