voor inwoners, met gemeenten

Beknopt verslag portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein 11 mei 2016

Bijgaand het beknopt verslag van de portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein die op 11 mei jl. hebben plaatsgevonden.

Meer nieuws

Al het nieuws