voor inwoners, met gemeenten

Beknopt verslag portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein 16 maart 2016

Bijgaand het beknopt verslag van de portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein die op 16 maart jl. plaats hebben gevonden.

Meer nieuws

Al het nieuws