voor inwoners, met gemeenten

Beknopt verslag portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein 17 februari 2016

Bijgaand het beknopt verslag van de portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein die op 17 februari jl. plaats hebben gevonden.

Meer nieuws

Al het nieuws