voor inwoners, met gemeenten

Beknopt verslag portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein 18 november 2015

Bijgaand het beknopt verslag van de portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein die op 18 november jl. plaats hebben gevonden.

De volledige verslagen van de pfho’s Fysiek Domein ontvangt u gelijktijdig met de stukken medio januari 2016 ten behoeve van de pfho’s Fysiek Domein op 17 februari.

Meer nieuws

Al het nieuws