voor inwoners, met gemeenten

Beknopt verslag portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein 18 november 2015

Publicatiedatum: 16 december 2015

Bijgaand het beknopt verslag van de portefeuillehoudersoverleggen Fysiek Domein die op 18 november jl. plaats hebben gevonden.

De volledige verslagen van de pfho’s Fysiek Domein ontvangt u gelijktijdig met de stukken medio januari 2016 ten behoeve van de pfho’s Fysiek Domein op 17 februari.

Meer nieuws

Al het nieuws