voor inwoners, met gemeenten

Beleidsplan bescherming & opvang vrijgegeven voor besluitvorming door gemeenten

Publicatiedatum: 16 maart 2017

Bussum 16 maart 2017 – Vandaag geeft Regio Gooi en Vechtstreek het beleidsplan bescherming & opvang vrij voor bespreking in de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp en Wijdemeren. We streven ernaar dat de gemeenteraden het beleidsplan voor de zomer vaststellen.

In dit gezamenlijk plan leest u hoe wij onze meest kwetsbare inwoners willen beschermen en opvangen. Het plan gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Het zijn vaak problemen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. We mogen als samenleving deze meest kwetsbare inwoners niet uit beeld laten verdwijnen. Daarom is het van belang om bij hen betrokken te blijven. Ook als ze tijdelijk dakloos zijn of een straf uitzitten.

De inzet vanuit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek is dat wij niemand uit het oog verliezen door te werken aan echte betrokkenheid en vertrouwen. Dat is de basis voor het samenspel tussen inwoner, zijn sociale netwerk en de professionals van de betrokken instanties. Alleen op die manier kunnen we uiteindelijk komen tot oplossingen waar de inwoner zelf achter staat. Alleen op die manier bereiken we duurzame verandering. Hoe we dat doen leest u in dit beleidsplan.

Het beleidsplan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen vele partijen. Inwoners, adviesraden sociaal domen, cliëntvertegenwoordigers, gemeenten, aanbieders van (jeugd)zorg en ondersteuning, Veilig Thuis, aanbieders van eerstelijns zorg en tweedelijns zorg, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, politie, woningcorporaties, het Veiligheidshuis en het onderwijs waren allen betrokken bij de totstandkoming van dit plan. In het afgelopen jaar hebben wij op alle niveaus en bij alle partijen de bereidheid gezien om het eigen belang te overstijgen en te kijken naar wat onze meest kwetsbare inwoners echt nodig hebben.

Met dit plan slaan de gemeenten bestuurlijk, beleidsmatig en financieel de handen ineen. De gemeenten bundelen hun middelen en creëren zo slagkracht. Zo creëren we een in Nederland unieke samenwerking met inwoners en het professionele veld. Een gezamenlijke inspanning om trots op te zijn.

Meer nieuws

Al het nieuws