voor inwoners, met gemeenten

Beter begeleiden naar werk bij psychische aandoening

Publicatiedatum: 8 december 2017

Donderdag 7 december tekenden op het Raadhuis in Hilversum diverse partners een convenant om meer mensen met een psychische aandoening aan het werk te helpen. Regio Gooi en Vechtstreek sluit hiermee aan bij het landelijke project Samenwerking GGZ & Werk en Inkomen.

Doel van het convenant is om voor meer inwoners met een psychische aandoening de bemiddeling naar een betaalde baan mogelijk te maken. Het gaat om een groep mensen die best betaald werk kunnen doen, variërend van fulltime tot een paar dagdelen per week, als ze hierbij de juiste persoonlijke begeleiding krijgen. Dit vraagt zorgvuldigheid, deskundige hulp, betrokken werkgevers, maar ook goede onderlinge afspraken tussen betrokkenen en bereidheid om van elkaar te leren.

Naast GGz Centraal, UWV en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten worden in de samenwerking ook andere organisaties betrokken zoals het regionaal Werkgever service punt, Kwintes/RIBW, de clie╠łntenraad Gooi en Vechtstreek, GGz Centraal en de zorgverzekeraars.

v.l.n.r. Evert van Scherpenzeel namens UWV, Eric van der Want namens Regio Gooi en Vechtstreek 
en Klaas Meijering namens GGZ Centraal (foto: Dick Jongerden, RGV)

Meer nieuws

Al het nieuws