voor inwoners, met gemeenten

Bezoek Regio Gooi en Vechtstreek aan Macedonië

Publicatiedatum: 12 oktober 2015

Afgelopen week bracht een delegatie van de regio Gooi en Vechtstreek een bezoek aan de stadsregio Skopje in Macedonië. Sinds 2010 wisselen deze beide regio’s kennis uit op het gebied van afval- en grondstoffen beheer. Naast de GAD bestond de delegatie uit de heer F. Hertog, vicevoorzitter van de Regio en Mevrouw L. de Ridder, namens het portefeuillehouders overleg Milieu en Duurzaamheid en bestuurlijk trekker VANG (Van Afval Naar Grondstof). 

Tijdens het tweedaagse werkbezoek hebben zowel Gooi en Vechtstreek als Skopje de intentie naar elkaar uitgesproken om ook in de toekomst kennis uit te blijven wisselen op het gebied van afval en grondstoffen. Daarbij komen ook andere aspecten van regionale samenwerking aan bod. Een derde regio, de regio ‘Noord-Sibiu’ in Roemenië, waarmee Gooi en Vechtstreek al sinds 2006 kennis uitwisselt, maakt ook onderdeel uit van de internationale samenwerking tussen de regio’s.

Vervolg
Naar verwachting komt volgende jaar een groep vertegenwoordigers van gemeenten uit de regio Skopje naar Gooi en Vechtstreek om te leren van de wijze waarop men hier samenwerkt en omgaat met het thema afval-grondstoffen.

De delegatie uit Gooi en Vechtstreek bezoekt de gesaneerde stortplaats van de regio Skopje. In de toekomst zal de Macedonische regio zich ook gaan toeleggen op het scheiden van afval in grondstoffen.

Meer nieuws

Al het nieuws