voor inwoners, met gemeenten

Bezoekersstromenonderzoek Cultuur en Erfgoed regio Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 14 juni 2016

Via deze link treft u de rapportage aan van de uitkomsten van het bezoekersstromenonderzoek Cultuur en Erfgoed in de regio Gooi en Vechtstreek. Aan dit onderzoek hebben veel organisaties meegewerkt, die cultuuraanbod realiseren in de regio. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor afstemming tussen aanbod per kunst- en cultuurvorm en tussen cultuurorganisaties in de regio. Het onderzoek maakt deel uit van de strategische agenda cultuur en erfgoed in de regio.

Meer nieuws

Al het nieuws