voor inwoners, met gemeenten

Bijdrage € 7,5 miljoen voor aanpak spoor in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 2 mei 2017

De gemeenten Gooise Meren en Hilversum ontvangen een bijdrage van 7.5 miljoen euro vanuit de Metropoolregio Amsterdam voor projecten die de veiligheid en doorstroming rondom het spoor verbeteren.

Beide gemeenten hebben diverse spoorprojecten op stapel staan om verbeteringen aan te brengen in het gebied rondom de stations van Hilversum en Gooise Meren, bijvoorbeeld aanpassingen om de stations beter en veiliger bereikbaar te maken. Maar ook projecten om een snelle doorstroming op en rondom de spoorwegovergangen in Gooise Meren mogelijk maken, door bijvoorbeeld te zorgen dat er minder kruisend verkeer is.

Deze projecten zijn mede nodig om in de toekomst meer treinverkeer mogelijk te maken omwille van sneller openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV-SAAL). Doelstelling is een snellere dienstregeling met meer treinen, allereerst in de spits. In 2013 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een regionaal inpassingsbudget OV SAAL beschikbaar gesteld voor een goede inpassing van die snelle en meer frequente dienstregeling. In afstemming met de gemeenten is een besteding voor deze middelen gevonden. Er wordt 7.5 miljoen euro bijgedragen aan de aanpak van het spoor in Gooise Meren en Hilversum.

Miriam van Meerten, wethouder Gooise Meren en voorzitter van stuurgroep Ruimte en Mobiliteit van Regio Gooi en Vechtstreek, zegt dat de toekenning van het bedrag vooral te danken is aan het gezamenlijk optrekken binnen de regio. “De regiogemeenten hebben samen de inzet bepaald. Dat was een belangrijke voorwaarde voor de bijdrage. Met de verbeteringen maken we de situaties rondom de spoorwegovergangen en stations veiliger en aantrekkelijker, en aangepast voor de hoogfrequente dienstregeling. Heel belangrijk voor onze inwoners.”

Floris Voorink, wethouder Hilversum en lid van de stuurgroep Ruimte en Mobiliteit van Regio Gooi en Vechtstreek, is verheugd over de bijdrage: “Dit brengt realisatie van essentiële projecten dichterbij. Hierdoor kunnen we ons stationsgebied aanpakken en de doorstroming van het verkeer rond het station verbeteren.” 

Het in stand houden van een goed niveau van openbaar vervoer en het terugdringen van de negatieve effecten van de stedelijke doorsnijding door het spoor in het Gooi vormen speerpunten in het regionale Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Dit is een uitwerking van de Regionale Samenwerkingsagenda 2016-2018 die door de gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek is vastgesteld.

Meer nieuws

Al het nieuws