voor inwoners, met gemeenten

Burgemeesters G&V: Dit jaar niet meer dan 600 vluchtelingen op Crailo, uitbreiding alleen na overleg met bevolking

Publicatiedatum: 27 januari 2016

Hilversum, 27 januari 2016 – De burgemeesters van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren willen dat dit jaar niet meer dan zeshonderd vluchtelingen op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo worden geplaatst.

De burgemeesters van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek stelden tijdens overleg vandaag vast dat het maatschappelijk draagvlak voor grootschalige opvang de laatste weken fors is afgenomen. Ze verzoeken het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om het in november 2015 aangekondigde plan voor de opvang van 800 tot 1200 vluchtelingen aan te passen. Ze vragen het COA daarnaast om terug te keren naar de oorspronkelijke aanpak van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat ging uit van kleinschalige opvang. De burgemeesters zien Crailo nog steeds als de meest geschikte locatie voor zulke opvang.

Verantwoordelijkheid

Namens de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek verklaart de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, het standpunt van de burgemeesters: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar de opvang van vluchtelingen in de regio uiterst serieus. Er bestaat zeker draagvlak voor de komst van vluchtelingen, maar we constateren ook dat de onrust en de zorgen over grootschalige opvang fors zijn toegenomen. Behoud van maatschappelijk draagvlak is voor ons essentieel, net als het zorgen voor een veilige leefomgeving voor iedereen.”

Gesprek met bevolking

“We blijven de komende maanden in gesprek met de bevolking, provincie en COA over hoe de opvang in de praktijk uitpakt. We zullen in een serie kleinschalige, buurtgebonden bijeenkomsten luisteren naar onze inwoners, met hen in gesprek gaan over thema’s als veiligheid en leefbaarheid en de ideeën optekenen die inwoners hebben om een bijdrage te leveren aan de opvang.”

Meer nieuws

Al het nieuws