voor inwoners, met gemeenten

Cool Choice voor leerlingen van het Comenius College

Publicatiedatum: 17 september 2015

Deze week heeft GGD Gooi en Vechtstreek met ruim 200 leerlingen van het Comenius Collega het programma Cool Choice uitgevoerd. Onder het motto ‘be a hero, go zero’, spraken de leerlingen met elkaar over het maken van je eigen keuzes. Want weerbaar zijn tegen groepsdruk in relatie tot alcohol en roken valt niet altijd mee.

Respect voor eigen keuzes

Door middel van een energieke werkvorm worden leerlingen bij Cool Choice gevraagd standpunten in te nemen.. In een ontspannen en vertrouwde sfeer wisselen ze ervaringen en ideeën uit over het het gebruik van genotmiddelen. Het is best spannend, om je in de groep kwetsbaar op te stellen, maar vaak is dat ook de manier om elkaar beter te leren kennen en je uiteindelijk vrijer en sterker te voelen. Het roept immers juist respect op als je vasthoudt aan je eigen keuzes. Dus: be a hero, go zero

Eerste school in de regio

Het Comenius College in Hilversum is de eerste school voor Voortgezet Onderwijs waar de GGD Cool Choice uitvoert. Schooljaar 2015-2016 wordt Cool Choice als pilot op enkele scholen uitgevoerd. Daarna wordt gekeken of en op welke manier het programma breder in de regio Gooi en Vechtstreek kan worden aangeboden.

Samen aan de slag

Het programma Cool Choice is onderdeel van het project ‘Samen aan de slag’. Dit project heeft als doel het riskante alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan te pakken. De insteek is een integrale aanpak. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving. Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers (zoals horeca, supermarkt, sportkantine). In het project werken gemeenten, politie, Jellinek¬, GGD, GGz Centraal en Trimbos samen.

Meer nieuws

Al het nieuws