voor inwoners, met gemeenten

Denk en praat mee over zelfredzaamheid

Publicatiedatum: 29 mei 2017

Op 12 juni 2017 organiseert Regio Gooi en Vechtstreek een netwerkbijeenkomst met als thema zelfredzaamheid: is dat een ideaal of een illusie?’ Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek worden uitgenodigd om mee te praten over dit belangrijke onderwerp.

Zelfredzaamheid. Het is één van de meest gebruikte woorden van de afgelopen paar jaar. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Kennis en intelligente alleen zijn echter niet genoeg voor zelfredzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen, bijvoorbeeld omdat men zaken voor zich uitschuift. Dat geldt zeker op momenten dat het leven tegenzit, zoals bij een echtscheiding, faillissement of ontslag. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) is van mening dat de overheid de zelfredzaamheid van burgers kan versterken door meer rekening te houden met het zo genaamde ‘doenvermogen’ van burgers. Wat is dat ‘doenvermogen’ precies? Waar lopen inwoners in de Gooi en Vechtstreek wellicht tegenaan waardoor zij wel zelfredzaam willen zijn, maar dit (tijdelijk) niet kunnen? Hoe kunnen de gemeenten inwoners hierin ondersteunen of beter rekening met hen houden?

Over dit onderwerp gaan inwoners, wethouders en beleidsambtenaren met elkaar in gesprek op 12 juni 2017, met als doel de kwaliteit van beleid en uitvoering te verbeteren. De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan via samenkracht@regiogv.nl.
Na aanmelding ontvangen deelnemers meer informatie omtrent locatie en programma.

Gastspreker

Tijdens de netwerkbijeenkomst geeft een gastspreker van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) een inleiding over ‘zelfredzaamheid’ en ‘doenkracht’, gebaseerd op een recent verschenen rapport. Hierin pleit de WRR voor aandacht vanuit de overheid voor het vermogen van burgers

Deze avond wordt georganiseerd door het Regionaal Leerhuis, in samenwerking met Samenkracht!, in opdracht van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.​

Meer nieuws

Al het nieuws