voor inwoners, met gemeenten

Directeur Eric Bodar neemt afscheid

Publicatiedatum: 17 februari 2016

Na bijna 20 jaar bij de Regio nam Eric Bodar op vrijdag 12 februari in bijzijn van familie, collega’s, bestuurders, raadsleden en relaties afscheid als directeur Fysiek Domein bij de regio Gooi en Vechtstreek. Hij legt zijn functie neer vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek, sprak tijdens de afscheidsreceptie lovende woorden over Eric.

Wielendienst

Eric Bodar heeft de afgelopen 19 jaar als algemeen directeur/bestuurssecretaris van de regio Gooi en Vechtstreek en directeur van de GAD in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling en positie van de regio-organisatie. In de tijd dat Bodar directeur was van de GAD heeft deze organisatie zich ontwikkeld van een ‘wielendienst’ naar een eigentijdse programma gestuurde ‘milieu’ organisatie, die landelijk wordt gewaardeerd vanwege kennis en internationale betrokkenheid. Voor zijn drukbezochte afscheidsreceptie werd Eric, samen met zijn echtgenote en schoonouders, in stijl opgehaald met de elektrische bedrijfsauto van de GAD.

Alpe d’Huzes

Eric vroeg als afscheidscadeau een bijdrage voor het GAD Alpe d’Huzes team. Waarnemend directeur Daniel Walkot overhandigde aan Eric een cheque met daarop een bedrag van 1690,- euro. Dit bedrag was een voorlopig totaal van wat genodigden doneerden voor het team van de GAD dat dit jaar de Alpe d’Huez gaat beklimmen. De organisatie van de afscheidsreceptie lag grotendeels in handen van de mensen van de buitendienst: de beladers en chauffeurs van de GAD. De receptie vond plaats in een tot feestruimte omgetoverde remise. “Daar waar het allemaal begon” aldus een geëmotioneerde Eric, en waar de mannen en vrouwen van de GAD nog dagelijks in- en uitrijden met de vuilniswagens. Vol trots noemt Eric hen “het tafelzilver van de GAD”. 

Natuurlijk talent

Pieter Broertjes roemde Eric Bodar in zijn toespraak om zijn dienstbaarheid, wijsheid en natuurlijke talent om iedereen bij elkaar te houden. “De regio was Eric’s kindje. Hij laat nu een adolescent achter. Door Eric’s verbindende kracht heeft de regio meer samenhang gekregen.”

Opvolging

Rein Schurink is aangetrokken als parttime interim algemeen directeur voor de regio Gooi en Vechtstreek. Hij gaat in samenspraak met alle betrokkenen een visie ontwikkelen op de doorontwikkeling van de regio-organisatie. Daniël Walkot zal als waarnemend directeur leiding geven aan de onderdelen bedrijfsvoering en uitvoering van de GAD. Igor Meuwese, directeur Sociaal Domein, krijgt ook programmasturing onder zijn hoede.

Meer nieuws

Al het nieuws