voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek steunen ontwikkeling Geopark

Publicatiedatum: 18 maart 2016

Stichting Geopark Gooi en Vecht gaat, met steun van de regiogemeenten, voor de UNESCOstatus Geopark voor Gooi en Vechtstreek. In een Geopark wordt samengewerkt met partners vanuit verschillende werkvelden en kennisinstellingen: geologie, landschap, natuur, cultuurhistorie, educatie, toerisme en de agrarische sector. Dit past bij de visie van de regiogemeenten op het behoud en ontwikkeling van natuur, water, landschap en cultuurhistorie in Gooi en Vechtstreek. De status van Geopark geeft internationale erkenning, vormt een goede aanvulling op de drie wereld erfgoed monumenten (Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Landgoed Zonnestraal) en is voor de Gooi en Vechtstreek statusverhogend.

Het initiatief om een Geopark op te richten is genomen door de Vrienden van het Gooi (VVG) en het Goois Natuurreservaat (GNR) en kan nu rekenen op verschillende private financieringsstromen, zoals de Rabobank en het Prins Bernhard Cultuurfonds. VVG en het GNR blijven het project ondersteunen. De provincie, natuur- en beheerorganisaties en andere publieke en private partners verwelkomen dit regionale project, waarbij de bescherming van het natuurlijke- en culturele erfgoed van Gooi en Vecht centraal komt te staan.

UNESCO status
Bij positieve beslissing door UNESCO is Geopark Gooi en Vechtstreek naast Geopark de Hondsrug het tweede Geopark in Nederland. Met de toekenning van regionale steun kan het burgerinitiatief Geopark starten met realisering van een applicatiedocument voor deze belangrijke internationale waardering. UNESCO-labels kunnen de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink vergroten. Het verhoogt de zichtbaarheid van de unieke kernkwaliteiten. Ook maakt het Geopark na toekenning
van de status deel uit van het Global Geoparks Network, een internationaal samenwerkingsplatform. De status leidt tot vergrootte zichtbaarheid, betere afstemming met andere UNESCO-programma’s, kennisuitwisseling en eenduidige kwaliteitsnormen.

Wat is een Geopark?
Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners, ondernemers, instellingen en scholen met elkaar dit verhaal zichtbaar. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving wordt omgegaan.

Meer nieuws

Al het nieuws