voor inwoners, met gemeenten

GGD-cijfers onderdeel nieuwe gezondheidsinformatie op buurtniveau

Publicatiedatum: 22 maart 2017

Waar zitten de belangrijkste gezondheidsproblemen? In welke wijken komen bijvoorbeeld diabetes en psychische problematiek het meest voor? Hoe is het zorggebruik in een wijk? En welk percentage van de inwoners voelt zich eenzaam of heeft geen betaald werk? De antwoorden op deze en andere vragen zijn vanaf 22 maart te vinden op waarstaatjegemeente.nl.

Vanaf woensdag 22 maart is met één druk op de knop op wijkniveau te zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen op een nieuwe tegel in het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. De nieuwe tegel is gevuld met data over gebiedsindicatoren die tezamen inzicht geven in de gezondheid en gezondheidsachterstanden binnen gemeenten. Een deel van de informatie betreft prevalentieschattingen op wijk- en buurtniveau op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen uit 2012 van de GGD-en, CBS en het RIVM. Het gaat over de volgende indicatoren: het hebben van twee of meer chronische aandoeningen, zelfgerapporteerde angst en depressie, eenzaamheid, overgewicht, gezond bewegen, verminderde mobiliteit, roken en  mantelzorg geven. Daarnaast is veel andere informatie te vinden, zoals sociale samenhang, vraag naar eerstelijnsvoorzieningen, ervaren onveiligheid, armoede en luchtverontreiniging. Sommige cijfers zijn er alleen op gemeenteniveau.

Gemeenten en zorgprofessionals hebben zo inzicht in welke wijken en/of gebieden de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. De cijfers vormen een basis om samen met inwoners en professionals te bespreken wat de onderliggende problematiek is. Dat helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ook kunnen de cijfers gebruikt worden om de effecten van lokaal beleid te monitoren.

Op dit moment is de GGD de nieuwe cijfers uit de Gezondheidspeiling van 2016 aan het analyseren. Publicatie daarover volgt naar verwachting in mei.

Interessante links:

 

Meer nieuws

Al het nieuws