voor inwoners, met gemeenten

GGD houdt telefonisch onderzoek onder ouders van jongeren over alcoholgebruik jeugd

Publicatiedatum: 7 juni 2016

Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van uw kind? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? Dit zijn enkele vragen uit het telefonisch onderzoek dat de GGD in de maand juni houdt onder ouders van 14 t/m 17 jarigen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe ouders tegen het alcoholgebruik van jongeren aankijken en hoe zij hun eigen rol hierin zien. Ongeveer 450 ouders worden in dit kader gebeld. Het onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Met de informatie uit dit onderzoek kan de GGD en Jeugd en Gezin haar activiteiten en informatie beter afstemmen op de vragen van ouders. In 2014 is een soortgelijk onderzoek door de GGD uitgevoerd. Toen was de respons erg hoog: 80% van de benaderde ouders deed mee. De GGD hoopt dit jaar weer op zoveel medewerking van ouders. Op de website van de GGD, www.ggdgv.nl, vinden ouders meer informatie over het onderzoek.

Regionaal alcoholmatigingsproject jongeren

Sinds 2007 voert de GGD in samenwerking met de gemeenten het programma ‘Samen aan de slag’ uit, wat gericht is op het voorkomen van riskant alcoholgebruik onder jongeren. Het programma is gestart naar aanleiding van een zorgelijke trend in het alcoholgebruik door de jeugd. De cijfers gaven aan dat jongeren steeds eerder gingen drinken plus vaker en meer per keer.
Uit de resultaten van onderzoek uit 2013 en 2015 bleek deze trend doorbroken, minder jongeren drinken onder de 16. Helaas bleek ook dat veel jongeren, als ze alcohol gaan drinken, meteen los gaan en veel per keer drinken. Driekwart van de jongeren die alcohol drinkt, heeft de laatste maand minstens één keer 5 glazen of meer per gelegenheid gedronken. Uit onderzoek blijkt dat ouders veel invloed hebben op het drinkgedrag.

Het programma Samen aan de slag, heeft als doel het riskante alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan te pakken. De insteek is een integrale aanpak. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving. Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers (zoals, horeca, supermarkt, sportkantine). In het project werken gemeenten, GGD, Jeugd en Gezin, Jellinek, politie en Trimbos samen.

Meer nieuws

Al het nieuws