voor inwoners, met gemeenten

GGD maakt resultaten scholierenonderzoek bekend

Publicatiedatum: 27 mei 2016

GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2015 onderzoek gedaan onder ruim 800 middelbare scholieren uit de regio Gooi en Vechtstreek. Voor het eerst kunnen cijfers voor leerlingen uit Gooi en Vechtstreek vergeleken worden met landelijke cijfers, omdat alle 25 GGD-en in het najaar van 2015 een scholierenonderzoek hebben uitgevoerd met dezelfde vragen.

Uit deze nieuwe jeugdmonitor blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de tweede- en vierdeklassers uit onze regio: de meeste leerlingen zijn tevreden met de eigen gezondheid, negen op de tien leerlingen zijn voldoende weerbaar, pesten op school komt minder voor dan landelijk en er wordt relatief vaak gesport bij een vereniging of sportclub. Vergeleken met landelijk (www.volksgezondheidenzorg.info) scoren leerlingen echter hoog als het gaat om roken, alcohol- en softdruggebruik. Hieruit blijkt maar weer dat de jeugd een belangrijke doelgroep blijft voor preventie.
De kernpunten van het onderzoek leest u hier.

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de gezondheid en leefstijl van de jeugd. Net als in 2009 en 2013 beantwoordden tweede- en vierdeklassers van het middelbaar onderwijs tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun gezondheid, thuissituatie, vrije tijd en leefstijl. In totaal hebben leerlingen van 9 scholen meegedaan. Op basis van wat zij hebben ingevuld, krijgen de leerlingen een persoonlijk gezondheidsadvies.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de ontwikkeling van het regionale en lokale jeugd- en gezondheidsbeleid.

Meer nieuws

Al het nieuws