voor inwoners, met gemeenten

Gooi en Vechtstreek heeft belang bij uitbreiding Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Publicatiedatum: 31 mei 2016

Deze uitbreiding is belangrijk voor bijvoorbeeld de Vesting Naarden en de onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de gemeente Wijdemeren. Anders dan de vestingsteden Weesp en Muiden, die al sinds 1996 werelderfgoed zijn hebben deze nog niet de Unesco status. 

Wethouder Miriam van Meerten benadrukte vooral haar blijdschap met de uitbreiding vanwege de kansen die de nominatie biedt om de kwaliteit van het erfgoed voor de regio te benadrukken. Zowel voor inwoners als bezoekers is het erfgoed van de Gooi en Vechtstreek, naast landschap, belangrijk cultuurgoed dat naast goed beschermd ook verdient goed gepresenteerd te worden. Beide wethouders wezen op het belang van samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed in de regio tussen overheden, maar ook met inwoners en bedrijfsleven. 

Gedeputeerde Joke Geldof gaf aan dat het belang van de samenwerking vooral ook voor de realisering van de nominatie waaraan dit jaar hard gewerkt gaat worden belangrijk is, zodat het nominatierapport in 2019 kan worden ingediend bij Unesco. Ook gaf zij aan te hopen dat in de regio brede steun is voor de verdere ontwikkeling van dit proces in het belang van de kwaliteit van het erfgoed in de Provincie en de regio Gooi en Vechtstreek.

Meer nieuws

Al het nieuws