voor inwoners, met elkaar

Groepsgesprek met pleegouders in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 6 november 2017

Opvang in een pleeggezin of gezinshuis; het is een bijzondere, én: bijzonder belangrijke vorm van Jeugdhulp. Want soms zijn thuis de problemen zo groot dat een kind of een jongere een andere plek nodig heeft. Ook pleegouders hebben ondersteuning nodig. Waar hebben zij behoefte aan?

Samen met aanbieders Youke, Spirit en Leger des Heils organiseert de Regio op maandagavond 11 december a.s. een groepsgesprek met pleegouders. Ouders die pleegkinderen opvangen, zullen via de aanbieders van pleegzorg een uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen.

Pleegzorg versterken en verbeteren

Als Regio Gooi en Vechtstreek hebben we de ambitie om pleegzorg verder te versterken en te verbeteren. Dit kunnen we alleen bereiken in samenwerking met onder andere de pleegouders zelf. Zij spelen een belangrijke rol in het leven en de ontwikkeling van een kind of jongere die aan hun zorg is toevertrouwd. Door meer inzicht te krijgen in de ervaringen verwachten we beter te kunnen aansluiten op de behoeften van pleegouders en pleegkinderen.

Wettelijke taak: een gezin als opvoedplek

Lukt het niet om ouders en/of kind binnen het gezin de juiste ondersteuning te bieden, dan hebben gemeenten de opdracht om zoveel mogelijk toch een gezinssituatie te zoeken waarin het kind veilig kan opgroeien. Dit is zelfs een wettelijke taak. Een pleeggezin of gezinshuis voorziet hierin. Tijdens de bijeenkomst komen pleegouders aan het woord over tal van onderwerpen, zoals: screening, matching, financiën, praktische ondersteuning, privacy, integrale aanpak en werving van pleegouders.

Meer informatie over deze Samenkracht!-bijeenkomst? Neemt u contact op via mailadres samenkracht@regiogv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws