voor inwoners, met gemeenten

Hoe staat het in onze regio met de gezondheid?

Publicatiedatum: 11 mei 2017

Welke resultaten komen er in Gooi en Vechtstreek uit de Gezondheidspeiling 2016
De GGD presenteert dit op donderdag 18 mei aanstaande.

Eric van der Want, portefeuillehouder sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek, ontvangt uit handen van René Stumpel, directeur publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek, het eerste  exemplaar met onze regionale cijfers.

In het najaar heeft de epidemioloog van GGD Gooi en Vechtstreek analyses op wijkniveau klaar. De GGD kan de regiogemeenten op basis van deze wijkgegevens adviseren bij hun lokale beleid.
Voor inwoners, met gemeenten.

Datum: 18 mei 2017
Tijdstip: 14:00 uur
Locatie: Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Meer nieuws

Al het nieuws